Museernes nytte?

Haldrup, M. (Organizer)

Activity: Participating in or organising an eventOrganisation and participation in conference

Description

Traditionelt har indsamling, bevaring, registrering, forskning og formidling stået som de centrale elementer i museernes virksomhed. Det er også disse fem elementer, der fremhæves både i den internationale museumssammenslutnings definition af ’hvad et museum er’ og den museumslov, der regulerer de statsanerkendte museers virksomhed i Danmark. Museer er steder hvor samfundets kollektive hukommelse er lagret. Steder for læring, viden og dannelse. I de senere år har denne forståelse af museumsvirksomhed imidlertid været under pres. Museal kulturhistorie er i stigende grad blevet italesat som en værdipolitisk og oplevelsesøkonomisk ressource. Hvor stiller det museerne i dag? Hvad skal deres rolle være? Hvilken nytteværdi har museer for et samfund? – Og skal de overhovedet nytte?
Period14 Mar 2012
Event typeConference
LocationRoskilde, Denmark