Indikatorer for naturgenopretning efter råstofindvinding

Agger, P. W. (Advisor)

Activity: Consultancy

Description

Faglig sparring på udvikling af et system til dokumentation af naturetablering efter råstofgravning for firmaet NCC/Danmark
Period1 Jan 200731 Dec 2007
Work forNCC , Denmark