Drenge i gråzonen

Pedersen, M. S. (Speaker)

Activity: Participating in or organising an eventParticipation in workshop, seminar, course

Description

DRENGE I GRÅZONEN Projektet ”Drenge i gråzonen” er iværksat og finansieret af Fastholdelseskaravanen, og drejer sig om at afprøve 6 konkrete anbefalinger til fastholdelse af etniske minoritetsdrenge i erhvervsuddannelse. Anbefalingerne er: Fokusér på drengenes ressourcer, styrk det praksisnære, vær en positiv rollemodel, styrk den faglige identitet, styrk studiekompetencen, brug positive fortællinger. Projektet bliver gennemført som en forskningsbaseret udviklingsprojekt på en handelsskole og to tekniske skoler med Michael Svendsen Pedersen, Roskilde Universitet, som projektleder. I fællesskab udvikler forskere og lærere en række pædagogiske eksperimenter som bliver afprøvet i praksis, hvorefter erfaringerne bliver diskuteret og perspektiveret. Desuden bliver der lavet interviews med eleverne for at få indsigt i deres liv og uddannelseserfaringer. De foreløbige resultater af projektet har vist: 1) hvordan en lærergruppe kan udvikle nye forståelser af deres egen pædagogik, faglighed og de institutionelle rammer for deres lærerarbejde; 2) hvordan elevernes læringsmuligheder er bestemt af den læringskultur de deltager i og deres livshistoriske baggrund; 3) hvordan lærernes forståelse af deres fag og faglighed er afgørende for elevernes inklusion. De konkrete anbefalinger til fastholdelse må derfor sættes ind en helhedsorienteret (erhvervs)faglig og læringskulturel sammenhæng.
Period19 Apr 2012
Event typeWorkshop
LocationHelsingør, Denmark