Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV) - Udvalg om Transportvisioner (External organisation)

  Activity: MembershipMembership in board of company or public organisation

  Description

  The Danish Academy of Technical Sciences - Think tank on Transport Visions

  ProjektetTransportvisionerProjektet skal formulere visionære, teknologisk baserede bud på fremtidens transportløsninger inden for person- og godstransport. Det centrale fokus er rettet mod mulighederne for at optimere snitfladerne (intermodaliteten) mellem privat og kollektiv transport og mellem transportformerne. I projektet forudsættes det, at fremtidens transportløsninger skal tage hensyn til energiforbrug og miljøbelastning.Projektet vil formulere forslag til: Hvordan danske borgere i fremtiden vil kunne færdes i hurtige, sikre, komfortable, pålidelige og miljøvenlige transportsystemer, hvis daglige brugspris og funktionalitet giver reelle valgmuligheder.Hvordan godstransportens aktører i fællesskab kan transportere varer og gods på endnu sikrere, smidigere og hurtigere måder end i dag, og som samtidig tager hensyn til energiforbrug og miljøbelastning. Projektet er startet i sommeren 2005 og ventes afsluttet i sommeren 2006.
  Navn: Medlem af udvalg om Transportvisioner under ATVs Tænketank

  Body type: Think tank
  Period1 Sep 2005 - 1 Jul 2006
  Held atAkademiet for de Tekniske Videnskaber , Denmark