Zootopia - A Study in Language and Stereotypes

Serwin Colak, Emma Johanne Schmidt Larsen, Laura Vargas Yepes & Ye Seul Kil

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

Dette projekt har til hensigt at undersøge og forklare skabelsen af stereotyper gennem lingvistiske variationer, med udgangspunkt i den animerede Disney-film, Zootopia.
Der gives en introduktion til filmen og hvorfor netop denne er relevant som case-studie. Derefter sættes den teoretiske ramme for projektet, som udspringer af litteratur, der både inkluderer sociolingvistisk og fonetik. Denne litteratur er desuden også udgangspunkt for projektets metode, som består af transkription, kodning og en socio-fonetisk analyse af de valgte karakterers replikker. Analysen efterfølges af en diskussion, der drejer sig om standardformer af engelsk. Denne stiller spørgsmålstegn ved, om disse standardformer af sprog yderligere bidrager til stigmatisering af mennesker.
Afslutningsvis konkluderes det, at mennesker stadig diskrimineres og kategoriseres på grund af deres sprog. Zootopia anvender en grov karikatur af de repræsenterede etniciteter og trækker på stereotyperne af en fra Brooklyn og en amerikaner fra sydstaterne. Derudover skildrer filmen en moderne version af den latinamerikanske stereotyp og undgår at reproducere en britisk stereotyp. Vedrørende, standard former for sprog diskuteres og kritiseres de fortsat blandt sociolingvister. Nogle mener, at disse former kan bidrage til skabelsen af stereotyper, når nogen falder uden for denne standard form.

UddannelserEngelsk, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogEngelsk
Udgivelsesdato19 dec. 2017
Antal sider32
VejledereEbbe Klitgård

Emneord

  • Stereotypes
  • Disney
  • Accents
  • English
  • Language varities
  • Sociolinguistics
  • Sociophonetics