Zambias røde lejesvende

Sidsel Groth-Hansen Wos, Anders Østergaard, Kristian Stender, Charlotte Engen, Sofie Mathilde Pedersen & Sofie Gry Hansen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektet undersøger hvorledes kinesiske investeringer i Zambia, samt landenes indbyrdes samhandel, medvirker til langsigtet økonomisk vækst i Zambia samt hvorvidt Zambia fastholdes i en naturressourceforbandelse grundet investeringerne og samhandlen. Ovenstående undersøges empirisk ved gennemgang af grafer fra Verdensbanken, Zambia Development Agency og China Statistical Yearbook. Graferne påviser de økonomiske tendenser i Zambia og bidrager til en analyse af landets økonomiske situation. For at understøtte det empiriske materiale medtages makroøkonomisk udviklingsteori omhandlende naturressourceforbandelsen, ISI og EOI-strategi, modeller for eksportledt vækst samt teori om BNP og betalingsbalance . Empirien og teorien fører til en analyse af projektets genstandsfelt. Projektet konkluderer, at kinesiske investeringer ikke medvirker til langsigtet økonomisk vækst i Zambia. Derudover konkluderes det, at samhandlen mellem de to lande bidrager til vækst i Zambia, men at samhandlen ikke kan føre til langsigtet økonomisk vækst. Sluttelidt konkluderer projektet, at Zambia er fanget i en naturressourceforbandel, men at Kina kun til dels bidrager til denne fastholdelse.

UddannelserInternationale Udviklingsstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato16 dec. 2010

Emneord

  • kobber
  • kina
  • handel
  • import
  • økonomi
  • Naturressourcer
  • investeringer
  • Zambia
  • FDI
  • eksport