Ytringsfriheden: Grænser

Fie Kastberg, Melissa Støvring, Maria Johansen Poulsen & Melanie Dagny Werling

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt


Resume
Vores projekt handler om ytringsfriheden, og hvad der har haft indflydelse på udviklingen, fra dens nedskrivelse i 1849 og indtil i dag 2019. Gennem projektet vil vi bruge vores indsamlede empiri, som belæg for vores undersøgelser. For at undersøge holdninger til ytringsfriheden, har vi lavet et web spørgeskema (Survey). Vores survey (Primær data) har været baseret på, at få undersøgt om vores undren, omkring individernes forskellige fortolkninger, af ytringsfriheden har været korrekt. Den problematik vi har beskæftiget os med i løbet af processen er:
“Hvordan har kulturmøder og samfundsværdierne været med til at forandre opfattelsen af ytringsfriheden?”

For at få besvaret vores problemstilling bedst muligt, har vi besvaret tre arbejdsspørgsmål. Vores arbejdsspørgsmål vil hjælpe læseren med først at forstå ytringsfriheden, fra den blev indført i Danmark og udviklingen indtil nu. Samtidig belyser vores andet arbejdsspørgsmål, hvordan samfundsværdierne har udviklet sig, i takt med at vi har fået et mere multikulturelt samfund. Tredje arbejdsspørgsmål vil på baggrund af andet arbejdsspørgsmål, viderebygge på hvad et samfund med kultursammenstød gør ved ytringsfriheden.

Vi har indsamlet forskellig empiri, for at give opgaven den største gyldighed og sikre kvaliteten (Validitet). Vores empiri består både af data som kan indsamles i tal (Kvantitative) og data som ikke er tal, eksempelvis interviews (Kvalitative). Vi har lavet surveys, og foretaget interviews for at indsamle ekspertviden. I vores analyser har vi valgt at sætte vores ekspertviden op imod hinanden, for at sætte vores resultater i perspektiv.

Vi kan hermed konkludere at et multikulturelt samfund, har været med til at ændre opfattelsen af ytringsfriheden. De forskellige etniciteter er opdelt i to grupper, dem der er for-ytringsfriheden og dem der imod-ytringsfriheden.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato16 dec. 2019
Antal sider49
VejledereLise Lotte Hansen

Emneord

  • Grænser
  • Ytringsfrihed
  • Kulturmøder
  • Værdikampe