Whiplash med kroniske smerter som senfølger Set ud fra eksistentiel psykologi: Whiplash med senfølger af kroniske smerter.

Pia Aagaard

Studenteropgave: Kandidatprojekt

Abstrakt

Der kan udarte sig som kroniske smerter og muligvis sammen med andre soma eller fysiske udfordringer, kan få subjektet til at glide væk fra sin tidligere væren og skabe en eksistentiel udfordring med atter at skulle tilbage til sig selv eller på nogle områder genfinde sig selv, i” væren i verden”.
Det er det, der bliver projektets ontologiske omdrejningspunkt. Hvad og hvordan ser de hverdags og praktisk vilkårs udfordringer ud, som de skadelidte pludselig udsættes for? Hvilke foranstaltninger griber subjektet til for at kunne håndtere dem?.
Disse problemstillinger vil gennem projektet blive uddybet og begrundet gennem den eksistentielle psykologi. Genstandsfelterne bliver eksistens vilkår”valg og mening”.

Projektet epistemologiske ståsted vil være ud fra subjektet egen opfattelse af kroniske smerter, med en induktiv fremgangsmåde, der gennem sin kvalitative semistrukturerede interview vil give mulighed for at skabe en dybere indsigt i skadelidte “væren” i verden med kroniske smerter. Det teoretisk felt inddrager fænomenologisk videnskabsteori og eksistentialistisk psykologi, da den med sin tilgang anvender den fænomenologiske metode til at undersøge det enkelte menneskes individuelle oplevelser ift. omverden, til sig selv og sin til tilblivende identitet i lyset af frihed, menig, valg og ansvar.

UddannelserPsykologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato17 dec. 2019
Antal sider20
VejledereStephan Søndergaard Sieland

Emneord

  • whiplash and chronic pain