When Students Transform (in) the Field

Katrine Brædder Andersen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

I dette speciale undersøger jeg tre TISS studerende’s refleksioner over deres læring ved involveren i feltarbejde og diskuterer ud fra disse deres positioner og potentiale for at understøtte en transformation af de samfundsmæssige strukturer som er med til at skabe og fastholde Indiens sociale ulighed. Undersøgelsen foretages ud fra Freire’s bog, De Undertryktes Pædagogik, med primært fokus på fire begreber hvoraf de tre danner indhold til det fjerde (som er den revolutionære humanist).
Specialet er en kvalitativ mikro undersøgelse med rødder i en debat indenfor social work uddannelse i Indien. Debatten er en kritik af etableringen og udviklingen af social work som en uddannelse i Indien og stiller spørgsmålstegn til dennes evne til at rustet de studerende til at gribe de Indiske problemstillinger an på måder som er relevante for samfundet. Debatten – som den forstås i dette speciale – taler ind i en større diskussion om frigørelse fra Indiens imperiale og koloniale arv og forstås i tråd med en selvstændigheds forhandling og etablering. Samtidig er det en debat som griber ind i en filosofisk undersøgelse og diskussion om hvorvidt metoden for at øge en bestemt type viden, social work i denne undersøgelse, påvirker de samfundsmæssige forhold og tilgangene til interventioner i samfundet.
Specialet konkluderer at de studerende beskriver erfaringer fra feltarbejdet som indikerer at denne tilgang har medført en personlig transformation i forhold til deres selvforståelse. Samtidig konkluderes er denne læring får de tre studerende til at reflektere over deres positioner vis-a-vis det civile samfund, hvilket i nogen grad også muliggør deres muligheder for at understøtte én intervention i tråd med Freire’s ideal om transformation af samfundet. Dog udfordres sidstnævnte blandt andet af omstændigheder som tidsperspektiv og (begrænset) involveren af lokale aktører. Afslutningsvist konkluderes det at debatten om relevansen af social work education i Indien, læst gennem Freire’s udlægning af en samfundsmæssig transformation, i sig selv er et skridt i retningen af at transformere de samfundsmæssige strukturer som kritiseres heri.

UddannelserKultur- og Sprogmødestudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogEngelsk
Udgivelsesdato31 dec. 2017
Antal sider70
VejledereJulia Suárez-Krabbe

Emneord

  • Paulo Freire
  • India
  • Social Work Education
  • Students Prespective
  • University and Civic Society
  • Fieldwork
  • Transforming society
  • Pedagogy