WeStream - en løsningsmodel til on-demand streaming af media

Ronni Feldt & Teis V. K. Nielsen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Vi har i nærværende speciale undersøgt muligheden for en simpel modtagerstyret løsningsmodel til on-demand streaming af media via Peer-to-Peer-netværk (P2P-netværk), med det formål at mindske belastningen af en central mediaservers netværksressourcer i form af båndbredde. Streaming af media stiller særlige krav til korrekt og rettidig levering af data, da kvaliteten af den streamede udsendelse ellers vil falde. Denne problemstilling kompliceres yderligere ved ondemand streaming, idet ikke alle seere nødvendigvis er nået til samme tidspunkt i en udsendelse, og derfor ikke kan benytte en og samme datastrøm. Belastningen af en central media-server stiger derved, hvorfor vi opstiller modellenWeStream, baseret på et P2P-netværk og en planlægningsalgoritme, hvor seere downloader data fra flere samtidige kilder. Seerne distribuerer derved udsendelser gennem et samarbejde, hvormed belastningen af en central media-servers netværksressourcer minimeres. Modellen WeStream viser ved simulering indikationer på at fungere efter hensigten, det vil sige den er i stand til at mindske belastningen af den centrale media-servers netværksressourcer. Der er dog stor variation i resultaterne, hvor modellen i visse situationer, særligt hvor seerne har asymmetriske båndbreddesammensætninger med stor forskel i down- og upload-kapacitet, ikke er særlig effektiv, idet der forekommer et stort datatab. Dette kan forklares med planlægningsalgoritmens funktionsmåde, hvorfor vi til sidst i specialet kommer med en række forslag til forbedringer heraf.

UddannelserDatalogi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato14 jun. 2007
VejledereKeld Helsgaun

Emneord

  • streaming
  • on-demand
  • peer to peer
  • VOD
  • media
  • p2p