Wefood

Cathrine Belinda Kondrup Pedersen, Manja Pedersen, Rikke Anine Nielsen & Jannik Rumohr Christiansen

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

Rapporten undersøger Folkekirkens Nødhjælps nye projekt, Wefood, som forsøger at mindske og sætte fokus på danskernes madspild. Der er blevet taget godt imod butikken, men det er vigtigt at projektlederen Bassel Hmeidan kender projektets interessenter, for at det kan fortsætte med at være en succes, også på langt sigt når mediedækningen fra åbningen er væk. Der bliver foretaget en interessent analyse, for at identificere nøgle interessenterne i Wefood. Dette gøres ved hjælp af Paul Gardiner og Anne Jepsen & Pernille Eskerods teorier om interessent analyse. De fem nøgle interessenter som bliver identificeret gennem interessent analysen bliver yderligere analyseret, for at se hvordan de har påvirket Wefood. Derefter følger en diskussion om Wefood har håndteret interessenter hensigtsmæssigt, og om hvordan de skal håndteres fremadrettet for at butikken har størst mulig chance for at fortsætte med at Roskilde Universitet Cathrine Belinda Kondrup Pedersen (54708) Samfundsvidenskabelige bachelor Jannik Rumohr Christiansen (58497) Fagmodulprojekt A HA - Gruppe 7 Rikke Anine Nielsen (55374) d. 25 maj 2016 Manja Pedersen (54921) have succes. Metode valget er et interview foretaget med Bassel Hmeidan som er projekt leder i Wefood og en online spørgeskema undersøgelse om folks holdninger til Wefood og madspild. Derudover vil Erik W. Larson & Clifford F. Grays teori om projektbaserede organisationer, Henry Mintzbergs teori om struktur og Richard L. Daft, Jonathan Murphy og Hugh Wilmatts teori om kultur bliver anvendt for at understøtte analysen og diskussionen.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato25 maj 2016
Antal sider67
VejledereJesper Schlamovitz