Webbaseret generisk ekspertsystem

Sam Azmayesh & Jesper Goos

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Online generisk ekspertsystem Dette projekt beskæftiger sig med udviklingen og beskrivelsen af en prototype for et webbaseret generisk ekspertsystem. Systemet fungerer som hjælp i forbindelse med sammenstillingen af produkter, der består af ere enkelte elementer. Hovedvægten lægges på de teoretiske principper for regel- og rammebaserede ekspertsystemer, der danner grundlag for prototypens arkitektur. Ud over det fokuseres der på, hvordan brugergrænseaden opdateres på den mest hensigtsmæssige måde. På baggrund af den teoretiske gennemgang, analysen og udviklingen af prototypen kan vi konkludere, at en kombination af regel- og rammebaserede systemer, samt kombinationen af forward og backward chaining, giver gode muligheder for løse komplekse opgaver. For udviklingen af prototypen har det været en nødvendig kombination, da de muligheder vi ønskede systemet skulle have, ikke ville kunne løses ved at anvende de forskellige metoder for sig. Til opdateringen af brugergrænseaden viste Ajax sig at være særdeles velegnet, da anvendelsen af denne teknologi gjorde det muligt at opdatere grænseaden på en desktoplignende måde. Online generic expert system This project is based on the development and specification of a prototype for a web-based generic expert system. This system is an auxiliary function in connection with compiling products, which consist of several individual elements. Main emphasis is attached to the theoretical principals of rule- and frame-based expert systems, which provide the architectural basis for the prototype. Furthermore, focus is on how to most expediently update the user interface. Based on the theoretical examination, analysis and development of the prototype, it can be concluded that a combination of rule- and frame-based systems as well as of forward and backward chaining provides an excellent opportunity for implementing complex expert systems. The above combination proved to be crucial for the development of the prototype, as the desired system options would not have been provided for without such method combination. Ajax proved to be very suitable for the purpose of updating the user interface in that the utilization of this technology made it possible to update the interface in a desktopapplication kind of way.

UddannelserDatalogi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2006
VejledereRasmus Knappe

Emneord

  • ekspertsystem
  • online
  • generisk
  • ajax