"We are not demonstrating, we are resisting" - En undersøgelse af urbane teltlejre. (Hjemlig tilstand i det off.rum)

Christina Steffensen, [No Value] Lasse, [No Value] Rosa, Tine Simonsen, [No Value] Birkedal & [No Value] Peerson

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Denne opgave er en undersøgelse af, hvad den urbane teltlejr er og kan. Vi tager udgangspunkt i et teoretisk blik, der, sammen med empiri fra et feltstudie af to teltlejre i Berlin, udgør en analyse og diskussion af fænomenet. Med en direkte erfaring af teltlejrene, tegner vi således et nuanceret billede af, hvad fænomenet indebærer. Vi forholder os til den indsamlede empiri, ud fra et teoretisk blik, der ligger sig indenfor en socio-materiel ramme, vi tegner ud fra Edward Relph, Søren Riis og Bruno Latour, samt et eksistentielt blik ud fra den politiske filosof, Giorgio Agamben. Herunder beskæftiger vi os med begreberne liminalitet, undtagelsestilstand, midlertidighed og anomiske rum, der tilsammen udgør urbane teltlejres fællesbetegnelse. Vores undersøgelse er et resultat af en interesse for det “uplanlagte”, herunder den midlertidige brug af det offentlige rum. Herigennem vil vi skabe en kritisk tilgang til planlægningsfeltet, som byplanlæggere. Vi finder frem til, at den urbane teltlejr omfavner flere funktioner, både som alternativ boform og som politisk værktøj, til at skabe dialog om globale problemstillinger, på lokalt niveau. Teltlejren er ligeledes katalysator for nye fællesskaber og for os, sætter fænomenet herskende planlægningsparadigmer i et nyt perspektiv

UddannelserPlan, By og Proces, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato19 maj 2014
VejledereMikkel Bille

Emneord

  • liminalitet, midlertidige byrum, anomisk rum, urbane teltlejre