Warszawa - Fra kommunismeklodser til kapitalkaos

Christel Helene Knutz, Hans Skaarup Larsen, Emilie Eltzholtz, Stinus Landt Lerche & Alissa Rogova

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Efter 2. Verdenskrig lå 85 % af byen Warszawa i ruiner. Efter krigen kom kommunisterne til magten og introducerede et nyt planlægningsparadigme for byen, efter det klasseløse socialistiske ideal. Den socialistiske planlægning er tydeligt manifesteret i Polens hovedstad med inspiration fra Le Corbusiers bo-maskiner og andre kommunistiske symboler. Et af kommunismens eksempler på den socialistiske planlægning er boligblokkene i Za Zelazna Brama. Da muren faldt i 1989 blev der indført en markedsorienteret ideologi i Warszawa, som har manifesterede sig i den polske hovedstad. Rapporten undersøger, hvordan udviklingen fra et socialistisk til et kapitalistisk planlægningsideal påvirker beboerne i Za Zelazna Brama i 2013. Ved hjælp af empirisk indsamlet data skabes en forståelse af de fysiske ændringer byen har gennemgået, samt de italesættelser der eksisterer i dag og hvorledes kapitallogikken accepteres og forstås af indbyggerne. Ved hjælp af teorier fra Henri Lefebvre og David Harvey kommer denne rapport frem til, hvorledes det fysiske og mentale rum påvirker beboerne i Za Zelazna Brama. Rapporten konkluderer herefter, at den kapitalistiske logik påvirker indbyggernes tankestrukturer, og hvordan der brydes med målrationaliteten i byrummet. After the Second World War 85% of Warsaw lay in ruins. When the war ended the communists came to power and introduced a new planning paradigm for the city, which reflected the ideal of a classless society. Inside the Polish capital this socialist ideal of planning is clearly manifest by Le Corbusiers inspired living machines as well as other socialist symbols. An example of the communist social planning is the apartment complexes of Za Zelazna Brama. In 1989 when the Berlin wall fell, the marketoriented ideology of capitalism was introduced to Warsaw and has since then manifested itself remarkably in the city. This report investigates how the transformation from a socialist to a capitalist ideal of planning influences the local population of Za Zelazna Brama in 2013. From our empirical data we create an understanding of how the city has been physically changed, how these changes are articulated today and how the logic of capitalism is accepted and understood by the local population. With the use of Henri Lefebvre and David Harveys theories this report reaches an understanding on how physical and mental spaces influence people in Za Zelazna Brama. Furthermore the report concludes that the logic of capitalism is affecting how the residents think and how certain situations in the urban space shows resistance towards it.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato18 jun. 2013
VejlederePeter Hegelund Skriver

Emneord

  • markedsøkonomi
  • Henri Lefebvre
  • Hermeneutik
  • Warszawa
  • David Harvey
  • socialistisk planlægning
  • Hverdagsliv
  • Za Zelazna Brama
  • kapitalistisk planlægning
  • Fænomenologi