War alles nur Fußball? Eine Untersuchung der Darstellung Deutschlands und der Deutschen des DR1 während der Fußballweltmeisterschaft 2006

Jon Mark Pejtersen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Specialet undersøger, hvorledes Tyskland og den tyske befolkning blev fremstillet af DR1 under Fodbold-VM 2006. Nærmere bestemt analyseres DR1s dækning af fodboldeventen, og der fokuseres på, hvordan Tyskland blev fremstillet som nation og kulturelt i forbindelse med dækningen af fodboldbegivenhederne. Yderligere ses der nærmere på, hvilke egenskaber der er kendetegnende for Tv-mediet i forbindelse med den undersøgte fremstilling af Tyskland. Som del af DR1s VM-program ”Alles Ist Fussball” blev der vist nogle korte indslag, der bl.a. gik ind på Tyskland og tyskere i en sammenhæng, der ikke udelukkende var fodboldrelateret. En analyse af disse filmklip danner grundlaget for denne undersøgelse. Metodisk tager specialet udgangspunkt i Siegfried Jägers diskursbegreb og den tilhørende analysemetode: ’Kritische Diskursanalyse’. Dette diskursbegreb og denne tilgang til diskursanalyse gør det muligt, intensivt at analysere sig frem til den konkrete fremstilling af Tyskland og tyskere i filmklippene. Derudover kan der i forlængelse af dette også erkendes en direkte forbindelse til en mere konkret opfattelse af Tyskland og tyskere i Danmark. Jägers diskursanalyseapparat er udarbejdet med henblik på analyse af skrevne tekster og konversation. Der forsøges således at tilføje Jägers analysemetode nogle tv-analytiske redskaber og tv-teoretiske redegørelser for at gøre den kompatibel med specialets målsætning. Specialet beskæftiger sig også med en foregående undersøgelse af fremstillingen af Tyskland i danske medier og opfattelsen af Tyskland i Danmark. Hertil vurderes det, om udfaldet af foreliggende undersøgelses analyse stemmer overens med denne, eller om der kan påpeges forandringer i den måde hvorpå Tyskland bliver/er blevet fremstillet i danske medier. Undersøgelsen viser: • At Tyskland gennemgående blev fremstillet positivt, og at denne fremstilling byggede på forhold og aspekter, der må betegnes som negativt ladede. • At det ud fra den analyserede fremstilling kan antages, at de negative forhold og aspekter som fremstillingen bygger på, er del af det tysklandsbillede der har eksisteret i Danmark. DR1s fremstilling af Tyskland og tyskere under VM kan således ses som stående i modsætning til den foregående negative opfattelse af Tyskland og tyskere i Danmark. • At tv-mediet overførte dele af et bestemt ,videnslager’ i sammenspil med andre genrer og formater, og at tv-mediet og tv-stationer har stor indflydelse på et samfunds overordnede videnslagre.

UddannelserKommunikation, (Bachelor/kandidatuddannelse) KandidatTysk, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato24 sep. 2009
VejledereKaren Sonne Jakobsen & Henrik Juel

Emneord

  • Fußball
  • Deutsch
  • DR1
  • Diskursanalyse
  • TV-analyse