Vurdering af miljøpåvirkninger og omstillingsmuligheder for en iscremefryser

Allan Tyrrestrup, Jakob Møldrup Petersen & David Beckett-Holck

Studenteropgave: Bachelorprojekt

Abstrakt

Dette afsnit vil være en samlet besvarelse af problemformuleringen: Hvilke væsentlige miljøbelastninger er forbundet til produktion, brug og bortskaffelse af produktet en iscremefryser og hvilke muligheder og barrierer er der for at minimere disse belastninger gennem ændringer i produktion og/eller produkt? Vi kan på baggrund af MEKA-skemaet, vores miljøvurdering, konkludere at de væsentligste miljøbelastninger forbundet til den undersøgte iscremefrysers livsforløb er henholdsvis energiforbruget, kølemidlet HFC-134a og det relativt store forbrug af kobber. Denne konklusion vil som udgangspunkt være dækkende for iscremefrysere i almindelighed, såfremt HFC ikke er substitueret og der benyttes en varmeveksler af kobber. I forhold til energiforbruget kan vi konkludere, at isproducenterne ikke har incitament til at efterspørge energieffektive iscremefrysere, da de ikke selv skal betale udgifterne forbundet til det høje elforbrug og de vil have svært ved at positionere sig på energieffektivitet da opmærksomheden omkring problemet blandt forbrugerne af is er begrænset. På den baggrund ligger de største muligheder for at initiere en innovation i en øget international regulering. I forhold til HFC-134a kan vi konkludere, at det er muligt at substituere med isobutan, hvilket sandsynligvis vil ske i den nærmeste fremtid. Der er dog institutionelle barrierer på Caravells største nationale eksportmarked USA, hvorfor en fuldkommen udfasning først kan forventes på sigt. I forhold til kobberforbruget kan vi konkludere, at de største kobberfraktioner i iscremefryseren ikke med den nuværende teknologi kan udfases.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2003
VejledereBo Elling & Erling Jelsøe