Volunteering Internationally for Development

Mie Rosgaard Bjarnild

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Nutidige globale udfordringer og politiske tendenser yder indflydelse på eksistensen og forestillingerne af frivillighed og internationalt udviklingsarbejde, hvilket fordrer en nutidig relevans af at udforske sammenhængen mellem de to koncepter og deres forenede fremtræden gennem fænomenet International Development Volunteering (IDV). På baggrund af et casestudie om unge frivillige fra Ungdommens Røde Kors (URK) på udviklingsprojektet Life Planning Skills (LPS) i Uganda, indeholder denne udforskning en analytisk granskning af motiver for frivilligt arbejde og institutionelt og internationalt engagement af unge i udviklingsarenaen, det frivillige bidrag til og udfordringer for internationalt udviklingsarbejde og reaktioner forbundet med IDV på globale, politiske tendenser.
Tre kvalitative interviews med tidligere frivillige og et med den politiske næstformand af URK udgør de primære datakilder understøttet af LPS pensum samt akademisk og historisk litteratur om frivillighed, international udvikling og IDV. De hovedteoretiske perspektiver bygger på Robert Putnam om civilengagement og på Amartya Sen om moralsk adfærd og social retfærdig, også repræsenteret ved kapabilitetstilgangen til at forstå udvikling.
Det konkluderes, at relationen mellem frivillighed og international udvikling gennem IDV som praksis fostrer et unikt interpersonelt bidrag til at styrke civilsamfund og social sammenhængskraft. På baggrund af det relationelle samarbejde, den organisatoriske og lokale forankring og de internationale frivilliges fremtrædener, særdeles relateret til omstændigheder forbundet med ungdom, medmenneskelighed, organisatorisk tilhørsforhold og international opmærksomhed på aktivt at respondere på globale udfordringer, forekommer IDV som en humaniserende kraft indenfor international udvikling. IDV reflekterer et aktivt internationalt engagement på baggrund af en jagt på social retfærdighed der indvirker på behovet for at reagere på globale udfordringer og særligt på at repræsentere en modbevægelse til den nationalistiske dehumanisering og kritik af frivillighed forbundet med internationalt udviklingsarbejde, som globaliseringen og nutidige udfordringer også medfører.

UddannelserInternationale Udviklingsstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogEngelsk
Udgivelsesdato1 jun. 2018
Antal sider90
VejledereJacob Rasmussen