Visualitet og funktionalitet - redesign af et website

Jung M Pedersen, Christian P Goldbach, Ronnie K Olsen & Jacob Christiansen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektet omhandler et redesign af ejendomsmæglerfirmaet Lindsgrens website. I rapporten redegør vi for hele designprocessen, som vi har inddelt i fire overordnede faser: Foranalyse, målgruppeovervejelser, design og produktafprøvning. I foranalysen, analyserer vi Lindsgrens nuværende website med det formål at kunne opstille en række kriterier for det nye site. Vi har desuden foretaget en brancheundersøgelse af fire landsdækkende mæglerkæders websites for at finde ud af, hvordan vi kan profilere Lindsgren. I et afsnit om målgruppeovervejelser forsøger vi at finde ud af, hvad der kendetegner målgruppen, og hvad de har tilfælles. I designafsnittet inddrager vi brugerne i en navigationstest med det formål at planlægge informationsstrukturen. Herefter gør vi rede for komposition og visuelle designvalg, såsom billedvalg og typografi. Afslutningsvis foretager vi en produktafprøvning for at finde ud af om informations- og navigationsstrukturen fungerer efter hensigten. I forlængelse heraf har vi udført en række kvalitative interviews med fokus på det æstetiske udtryk og modtagers forståelse af de budskaber, der præsenteres på det nye website.

UddannelserKommunikation, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2005
VejledereLisbeth Thorlacius

Emneord

  • Funktionalitet
  • Cursor Tracking
  • Card Sorting
  • Æstetik
  • Visualitet
  • Brugervenlighed