Visitationszoner og retssikkerhed

Mathias Bonne Sindberg, Cecilie Høgh Egmose & Martine Søndergaard Hansen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Det følgende projekt beskæftiger sig med politiets mulighed for at anlægge visitationszoner og hvilke konsekvenser det har for retssikkerheden. Vi arbejder ud fra den kritiske realismes retroduktive metode, hvor formålet er at forklare hvilke tendens, strukturer og mekanismer under det dybe domæne, der har en forklaringskraft over de empiriske fremtrædelser, vi har kunnet etablere. I dette projekt har vi etableret at visitationszonerne bryder med vores normativt ladede definition af retssikkerhed. Derudover har vi kunne udlede empirisk, at loven er en del af en bredere retspolitisk tendens, hvor individet rettigheder udhules for at give politiet yderligere beføjelser i kriminalitetsbekæmpelsen. Det primære analytiske fokus i opgaven er, at undersøge og forklare de dybereliggende præmisser for disse empiriske udledninger. For at foretage denne analytiske bevægelse i dybden har vi operationaliseret en række Foucault begreber samt Agambens teori om undtagelsestilstand. Vi er nået frem til den konklusion, at grundlæggende potentielle dysfunktion i velfærdsoverenskomsten, samt Agambens analyse af forholdet mellem ret og politik tjener til at forklare baggrunden for denne retspolitiske tendens og dens folkelige opbakning.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato30 maj 2013
VejledereMatilde Disssing Christensen

Emneord

  • Velfærdsoverenskomsten
  • Undtagelsestilstand
  • Michel Foucault
  • Giorgio Agamben
  • Disciplinering af legemet
  • Visitationszoner
  • Retssikkerhed