Visitationszoner - en retspolitisk konflikt mellem tryghed og retssikkerhed

Sofie Havn Poulsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt ser på den politiske diskussion omkring visitationszoner, som den udspiller sig fra vedtagelsen af den nye politilov i 2004 og frem til april 2010. Med udgangspunkt i en lang række lovforarbejder, nyhedsartikler, tidsskriftartikler og debatindlæg og med brug af diskursteoretiske begreber undersøges det, hvorledes politikere, politi, eksperter og borgere deltager i debatten samt hvordan disse positionerer sig i henhold til begreberne tryghed og retssikkerhed. Muligheden for vilkårlig visitation inden for definerede geografiske områder (siden kendt som visitationszoner) blev muliggjort med en ændring af politiloven i 2004. Visitationsbestemmelsen er dog først for alvor blevet taget i brug fra 2007 og frem, og i særdeleshed af Københavns Politi i forbindelse med den såkaldte bandekrig. Ved hjælp af Laclau & Mouffes diskursteoretiske begreber argumenteres der i projektet for, at både fremkomsten og brugen af visitationszoner skal ses i lyset af en magtfuld tryghedsdiskurs, der plæderer for øgede sanktioner og skærpede politibeføjelser i kampen mod voldskriminalitet. Tryghedsdiskursen udfordres af en retssikkerhedsdiskurs, der især repræsenteres af en række juridiske eksperter, der anfægter politiindsatsen og anklager visitationszonerne for at være imod retsprincipper. Eksperterne har dog svært ved at vinde fodfæste med synspunktet om en truet retssikkerhed, da politikerne er fokuserede på at vise handlekraft og konsekvens i kampen mod en våben- og voldskriminalitet, der truer uskyldige borgere, og som ingen stiller spørgsmål til.

UddannelserOffentlig Administration, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato29 jun. 2010
VejledereTorben Bech Dyrberg

Emneord

  • Sikkerhed
  • Laclau & Mouffe
  • Tryghed
  • Diskursteori
  • retspolitik
  • Frygt
  • Visitationszoner
  • Retssikkerhed