Visioner og praksis - et casestudie af Børne- og Kulturforvaltningen i Næstved

Kasper Granhøi Hansen, Peter Klappert, Emil Koed Møller & Niels Ulrich Treschow

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt er et studie af hvorledes Børne- og Kulturforvaltningen i Næstved Kommune, har formået at omsætte visioner til praksis? For at besvare dette har vi anvendt Johnsens visionsanalyse og kombineret denne med institutionel forandringsteori, nærmere bestemt stiafhængighed. Vi har benyttet os af casestudiet som forskningsstrategi, hvilket har givet os mulighed for bedre at betragte de komplekse forhold der er forbundet med Strukturreformen i en udvalgt storkommunes første kvartal. Via interview på flere niveauer i den specifikke forvaltning, har vi belyst hvordan forholdet mellem vision og praksis opleves ned gennem systemet.

UddannelserOffentlig Administration, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato7 jun. 2007

Emneord

  • Kommunalreformen
  • institutionel forandring
  • Vision
  • Næstved
  • Strukturreformen
  • praksis
  • sti-afhængighed
  • case