Virksomhedskommunikation - Fra forskerideologi til professionel formidling

Josefine Spindler

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt beskæftiger sig med kommunikationsrådgivning til en mindre, dansk forskningsvirksomhed. Første del rummer en sproglig og strukturmæssig analyse af virksomhedens hjemmeside, set fra modtagerens perspektiv. Analytisk anvendes et udvalg af Togebys pentagram, Henriksens kommunikationsmodel, Becker Jensens diskurser og sprogkoder, Therkelsens genrebegreber i relationen virksomhed-offentlighed samt retorikkens appelformer. Anden del af projektet er anbefalinger til hvordan virksomheden kan forbedre sin hjemmeside, fra at være produktorienteret til at være kundeorienteret. Anbefalingerne går især på sidens struktur og teksternes tilgængelighed, sprogbrug i forhold til målgruppe og medium, relevans for modtager, formidling af fag og videnskab og sidst på troværdighed og image. De fleste anbefalinger er illustreret med eksempler.

UddannelserDansk, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2006
VejledereSusanne Kjærbeck

Emneord

  • PR
  • forskning
  • rådgivning
  • Hjemmeside
  • formidling
  • kommunikation