Virker virkemidlerne? Om omstilling til vedvarende energi i EU

Tue Damsø, Jakob Elkjær & Rasmus Bo Hansen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektet foretager en analyse af virkemidlerne for fremme af vedvarende energi (VE) og reduktion af drivhusgasudledningen (GHG) indeholdt i EU's klima- og energipakke fra 2008. I projektet kortlægges virkemidlerne og det vurderes om de forventes at virke hver især hvorefter der foretages en diskussion af deres samspilseffekter.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato6 jan. 2010
VejledereTyge Kjær & Rikke Lybæk

Emneord

 • NREAP
 • Energi
 • støttemekanismer
 • CO2
 • virkemidler
 • teknologiudvikling
 • drivhusgas
 • fortrængningsomkostninger
 • kvote
 • Klima
 • EU ETS
 • EU
 • Klima- og energipakken
 • vedvarende