Vikar - Anerkendelse i arbejdslivet? Substitute - Recognition in the work sphere?

Nathalie Kolbjørn Jensen, Christel Helene Knutz & Mia Bonde Kieffer

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I denne projektrapport foretages en undersøgelse af sygeplejevikarernes arbejdsliv i den danske sundhedssektor. Rapportens analyse tager udgangspunkt i interviews med fem sygeplejersker, som er ansat gennem Intern Vikarservice på Rigshospitalet. Vikararbejdet betegnes som en fleksibel ansættelsesform, hvor risikoen er rykket fra virksomheden til de vikaransatte. Der kan skildres mellem en formel og uformel risiko, hvor rapporten tager udgangspunkt i den uformelle risiko. Teoretisk benyttes Axel Honneths teori om anerkendelse samt Etienne Wengers læringsteori om social deltagelse i praksisfællesskabet. Ved hjælp af Honneths og Wengers begrebsapparat analyseres det, hvilke moralske krænkelser de vikaransatte udsættes for på baggrund af vikarernes perifere baneposition i praksisfællesskaberne. Herudover konkluderes det, at vikarerne oplever at blive tilkendt mindre anerkendelse på grund af krænkelserne, hvilket påvirker vikarernes selvværd samt selvrealisering i den solidariske sfære. Endvidere betyder vikarernes perifere positionering også en mangel på legitimitet i meningsforhandlinger, hvilket betyder at der ikke foregår en forhandling om de moralske krænkelser mod de vikaransatte samt udnyttelsen af vikarernes læringspotentiale.

UddannelserSocialvidenskab, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato16 dec. 2013
VejledereSusanne Klausen

Emneord

  • sygeplejersker
  • praksisfællesskaber
  • anerkendelse
  • sygeplejevikarer
  • vikarer
  • Wenger
  • Honneth