Views of Detroit -exploring film in urban planning

Simon Post Larsen, Lea Dyrup Jensen & Line Simonsen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Formålet med denne rapport er at undersøge, hvordan man kan bruge film som metode i byplanlægning. For at finde ud af hvordan vi kan bruge filmmediet som metode, har vi været på felttur i Detroit, hvor vi har udarbejdet fire koncepter for, hvordan man kan indfange byliv ved brug af filmmediet. Koncepterne er udarbejdet ved at arbejde og eksperimentere med film som metode, funderet i et teoretisk grundlag. Vi fandt gennem analyse og diskussion frem til, at film kan bruges som et værktøj til at skabe dialog, sammenhænge og kan styrke både den vertikale og horisontale empowerment. Filmens centrale styrke er, at den kan formidle sanselige dimensioner, der stimulerer seeren multisensorisk. På samme måde har vi erfaret, at film er et stærkt medie til at indfange og analysere kropslige udtryk og videreformidle narrativer. Dermed kan filmen fremhæve hverdagslige perspektiver eller forestillinger om byen, som ellers ikke ville have været tilgængelige for byplanlæggeren. Se filmen her: http://vimeo.com/channels/viewsofdetroit

UddannelserPlan, By og Proces, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato4 jan. 2011
VejledereCarsten Schjøtt Philipsen

Emneord

 • Detroit
 • Filmmedie
 • Visuel etnografi
 • Filmproduktion
 • Eksperimenterende projekt
 • Kropslige by
 • Sanselige dimensioner
 • Empowerment
 • Narrative by
 • Byplanlægning
 • Oplevelse af byen
 • Visuel kommunikation
 • Metodisk projekt
 • Fænomenologi