Videre i livet? - en empirisk undersøgelse af aktiveringsindsatsen for unge ledige hos en anden aktør

Andreas Gilliam Toftdahl

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Dette speciale omhandler aktivering af unge ledige hos en anden aktør. Med udgangspunkt i en empirisk undersøgelse af det arbejde, non-profit organisationen New Connection udfører i forhold til at tilrettelægge og gennemføre kursusforløb for ledige, søger specialet svar på, hvordan man oparbejder en inklusionsorienteret og ressourcemobiliserende aktiveringsindsats. Ud fra en teoretisk analyseramme, der udgøres af begreberne empowerment, social kapital og anerkendelse, konkluderer undersøgelsen, at en inklusionsorienteret og ressourcemobiliserende aktiveringsindsats forudsætter en anerkendende tilgang til de ledige, en vejledningsindsats, hvor omdrejningspunktet er en handlekraftig advocacy funktion og et samarbejde med de kommunale forvaltninger, hvor aktøren arbejder målrettet mod at skabe et metodemæssigt og administrativt frirum.

UddannelserSocialvidenskab, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato12 mar. 2012
VejledereJohn Andersen

Emneord

  • empowerment
  • anerkendelse
  • aktivering
  • social kapital
  • inklusionsorienteret aktiveringsindsats
  • ressourcemobiliserende beskæftigelsespolitik