Vidensproduktionens Udvikling: Grundforskning vs Anvendt Forskning: The Progress of Knowledge Production – Basic Research vs. Applied Research

Sigrid Mourits-Andersen, Tim B Tejsner, Johan H Thygesen, Anders Sommer Christensen, June L Nielsen & Anna Groth Grube

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Formålet med dette projekt er at finde ud af, hvordan vidensproduktionen har ændret sig i forhold til anvendt forskning og grundforskning. Motivationen udspringer fra den nye universitetsreform, som derfor beskrives sammen med en række sociologiske tekster med udgangspunkt i Modus 2-begrebet. På denne baggrund belyses to naturvidenskabelige cases ud fra tre parametre - forskningsstrategi, midler og publikationer. Ved en analyse af de offentlige midler finder man indikationer på, at der generelt bliver bedre vilkår for anvendte forskningsprojekter. En kvantitativ analyse af publikationer i tidsskriftet »Science« viser, at forskningen i perioden 1999-2005 er blevet mere tværfaglig, og udføres i større grupper. Disse analyser suppleres med interviews af henholdsvis forsker og forskningsleder i hver af vores to cases for at give en ide, om hvor vidensproduktionen er på vej hen. Disse parametre peger i retning af, at vidensproduktionen fortsat bevæger sig mod en større anvendelse og kontekst i samfundet. Grundforskningen får dårligere kår, og den internationale disciplinære forskning nedprioriteres i Danmark.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2005
VejledereNiels H. Jensen

Emneord

  • IMFUFA
  • Anvendt Forskning
  • Modus 2
  • Novo Nordisk
  • Publikationer
  • Videnskab
  • Forskning
  • Grundforskning
  • Vidensproduktion
  • Midler