Videnskabsjournalisters formidling af- og forståelse for genmodificerede planter

Anne Lykke & Joan Tønning

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt undersøger, hvordan det naturvidenskabelige indhold i artikler, der omhandler GMP (genetisk modificerede planter), bliver formidlet i udvalgte artikler i Politiken og Illustreret Videnskab. Desuden forsøger projektet at give et svar på, om det er en fordel eller en ulempe, at journalisten ved meget om det emne, han/hun beskriver. For at finde svar på disse spørgsmål, har vi interviewet journalisterne bag udvalgte artikler omkring arbejdsprocessen forud for den pågældende artikel. Desuden har vi interviewet eksperter på området, for at undersøge deres holdning til hvordan naturvidenskab skal fremstilles i medierne. Resultatet på analysen er, at naturvidenskaben omhandlende GMP i de to medier forenkles og gøres identificerbar for læseren. Dette gøres gennem et formidlingssprog, som er beskrivende og rigt på metaforer. Desuden benyttes figurer, tekstbokse og ordforklaringer til at forklare de naturvidenskabelige fænomener. Det er tilsyneladende en fordel, hvis journalisten har en betydelig viden inden for emnet, da han/hun derved i højere grad er i stand til at formidle naturvidenskaben så den forbliver sand. Derudover vil eksperter muligvis også få større tillid til journalister generelt hvis deres viden er større. Vi foreslår desuden, at journalister og eksperter arbejder mere sammen under udarbejdelsen af naturvidenskabelige artikler, for at sikre at korrektheden af indholdet. Projektet kan tilmed konstatere at journalister ved mere om GMP end først antaget.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2005
VejledereMads Rosendahl

Emneord

  • bt
  • Genmodificerede planter
  • Politiken
  • Illustreret Videnskab
  • formidling
  • forenkling
  • GMP
  • naturvidenskab
  • HT
  • journalistik