Videnskabelighed og udvikling i humaniora, en projektrapport baseret på gymnasielærerpraktik

Mathilde Sofie Madsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt er skrevet på baggrund af gymnasielærepraktik, med en interesse i at undersøge filosofifaget og tværfagligheden i de danske gymnasieskoler. Projektet foretager en analyse af udvalgte kapitler af Thomas Kuhns The Structure of Scientific Revolution, for at beskrive videnskabelige processer. Desuden inddrages teori fra Rens Bod og det danske værk Kampen om disciplinerne, i en diskussion af videnskabelighed fagområderne imellem. Projektet foretager efterfølgende en analyse af den empiri, der er skabt gennem praktikopholdet og sammenholder denne med projektets teoretiske rammer. Dette skaber afslutningsvist grundlag for en kritisk diskussion om humanistiske gymnasiefag og deres udvikling til mere anvendelses- og resultatorienterede rammer.

UddannelserFilosofi og Videnskabsteori, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato19 dec. 2015
VejledereKasper Risbjerg Eskildsen

Emneord

  • Gymnasielærerpraktik, gymnasium, praktik, Thomas Kuhn, Structure of scientific revolution, Rens Bod, Kampen om disciplinerne, paradigmeteori, tværfaglighed, humaniora, videnskabelighed