Videndeling i storrumskontorer: En virksomhedesanalyse af COWIs afdeling Group IT

Louise Lund Christiansen, Natasha Holsøe Duncker & Mette Elna Ørskov

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

Dette projekt beskæftiger sig med videndeling i et storrumskontor, og tager ud-gangspunkt i et casestudie i afdelingen Group IT hos COWI. Vi beskæftiger os med, hvilke ledelsesmæssige tiltag, som kan være med til at fremme eller hæmme videndeling, samt hvorledes disse realiseres. Til besvarelse af vores virksomhedsanalyse er et observati-onsstudie, spørgeskemaundersøgelse, interviews samt temperaturmålinger inddraget. Disse empiriske undersøgelser understøttes af vores teoretiske grundlag, som omfatter tre perspektiver; det fysiske perspektiv, det kulturelle perspektiv og magtperspektivet. Dette leder frem konklusionen, at ledelsen har fået skabt en kultur for videndeling i Group IT og indeklimaet har stor betydning for, at dette er blevet en realitet. Indretnin-gen er dog ikke tilfredsstillende for alle medarbejderne, hvilket hæmmer videndeling for denne gruppe. Ledernes symbolske placering i rummet kan både være hæmmende og fremmende for videndeling. Det er problematisk, at ledelsen er tvetydige om, hvilken kultur som skabes, hvilket kommer til udtryk gennem ledelsens hierarkiske placering i afdelingen. I projektet kommer vi dermed frem til, at på trods af at ledelsen skaber en kultur for videndeling igennem forskellige tiltag, så kunne dette optimeres gennem yderligere tiltag.

Malte Selsing (studienummeret 52328) har været gruppemedlem indtil den 06.05.2016, hvorfor de dele af projektet, der er udarbejdet indtil denne dato, er fælles-eje.

UddannelserVirksomhedsstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato31 maj 2016
Antal sider51
VejledereAnita Mac

Emneord

  • Videndeling
  • Storrumskontor
  • Schein
  • Magt
  • Organisationskultur
  • Indeklima
  • Foucault
  • Temperatur