Viden og tillid - En undersøgelse af kausaliteten mellem nyheds-literacy og tillid til journalistik

Maja Strøm Jensen, Signe Emilie Willesen Smith & Kamma Aziza Strube-Weber

Studenteropgave: Bachelorprojekt

Abstrakt

Projektet omhandler tillid til danske journalister og præsenterer en hypotese om, at manglende viden om journalistikken også giver en manglende tillid. Projektet analyserer og diskuterer derfor en mulig sammenhæng mellem respondenter i en fokusgruppes indsigt i den generelle nyhedsbranche samt de journalistiske arbejdsprocesser og dennes forbindelse til respondenternes tillid til nyhedsmedierne. Som præcisering omhandler projektet en indsnævring til undersøgelsen af DR’s TV Avisen. Derfor præsenterer projektet en afklaring af journalistiske arbejdsprocesser på DR’s TV Avisen, journalistiske nyhedskriterier, og begrebet nyheds-literacy, der er udledt fra James Potters præsentation af begrebet media literacy. Projektet er skrevet gennem en socialkonstruktivistisk og hermeneutisk videnskabsteoretisk tilgang og indeholder en analyse og diskussion af udtalelserne fra syv respondenter i et fokusgruppeinterview i alderen 20-75 år. Projektet konkluderer, at respondenterne har en generel høj forståelse af de journalistiske arbejdsprocesser på DR, men har en lav nyheds literacy, hvilket medfører en konklusion om, at der findes en sammenhæng mellem viden og tillid. Projektet præsenterer dog også en række andre årsagsforklaringer til den lave tillid, der muligvis intet har med viden at gøre.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato25 maj 2019
Antal sider57
VejledereJesper Knudsen

Emneord

 • Journalistik
 • Troværdighed
 • Tillid
 • Medier
 • DR
 • Danmarks Radio
 • TV Avisen
 • Nyheder
 • Bente Halkier
 • Arbejdsprocesser
 • Nyheds-literacy
 • Media Literacy
 • Forventninger
 • Fordomme
 • PKP-modellen
 • TV-journalistik
 • Skarpt Skåret