Vi vil ha' noget! Museer og sociale medier i et brugerperspektiv

Lisa Svane Parsberg Jakobsen, Mai Lindegaard Pedersen & Marie Christine Meurs-Gerken

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Vi arbejder ud fra følgende problemformulering: Hvordan og på hvilke præmisser kan museer fremover kommunikere med deres brugere gennem sociale medier med udgangspunkt i facebook? Vi vil søge at besvare problemformuleringen gennem både teori og empiri. Med vores udvalgte teori opstiller vi den ramme, som specialet fortrinsvis kommer til at udfolde sig indenfor. Via fokusgruppeinterviews undersøger vi brugernes motivation for at være på sociale medier, samt deres ønsker, præmisser osv. for online-kommunikation med bl.a. museerne. Med individuelle interviews stilles der skarpt på to udvalgte danske museers (Statens Museum for Kunst og Nationalmuseet) forventninger, overvejelser, erfaringer og mål med tilstedeværelsen på sociale medier, for herefter at lade analyser og diskussioner føre os videre til konklusioner og perspektiveringer i forhold til museernes situation, dilemmaer og potentielle muligheder i forbindelse med kommunikation via sociale medier.

UddannelserKommunikation, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato30 nov. 2011

Emneord

  • Sociale medier
  • Museer