Vi bygger bro i Sølst

Nadja Henriksen & Rikke Klindt

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Vi bygger bro i Sølyst Sølyst børnehus er en institution, som varetager børn fra 0 år og op til skolealderen. Børnehuset har problemer med at forældrene ikke modtager alle de informationer, som børnehuset sender ud. Dette betyder at institutionen ofte bruger unødvendige ressourcer. Derfor ønsker børnehuset, at forældrene bidrager med større engagement og interesse. Da vi tog kontakt til forældrene for at få et indblik i deres side af sagen, fortæller de at de ansatte har travlt, og det er sjældent at der er tid til at snakke. Meget af informationen til forældrene hænger rundt omkring i institutionen, hvilket er forvirrende og ofte er det gamle beskeder, som ikke bliver fjernet. Lederen i børnehuset mener forældrene er uengageret, hvilket forældrene modbeviser. Forældrene referer i stedet til travle pædagoger. Efter adskille interviews med forældrene, opdagede vi at pædagogerne var i en internkonflikt. Denne konflikt bundede i to modstridende tilgange til pædagogisk arbejde, hvilket i sidste ende betød, at de også havde svært ved at blive enige om alt andet. Rapporten behandler disse opleverser og konflikter ud fra aktionsforskning, som videnskabsteoretiske tilgang. Derudover bruges Bourdieu og Giddens til at give en forståelse af den konflikt, som ses til at være fundamentet til en lang række uoverensstemmelser.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato31 maj 2012
VejledereErik Axel

Emneord

  • Bourdieu
  • Interne konflikter
  • Feltarbejde
  • Aktionsforskning
  • Konfliktløsning
  • Giddens