Vesterbro - Fra pornomekka til hipsterrede: Vesterbro - From Pornmecca to nest of hipsters

Sofie Sommer Hansen, Alissa Rogova, Jakob Ravn Fjordbo, Mads Garff Switzer Hansen & Christel Helene Knutz

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Vesterbro - Fra pornomekka til hipsterrede I dette projekt undersøges de sociale og rumlige forandringer på Vesterbro, som der er opstået i forbindelse med bydelens byfornyelse siden 1991. Ud fra disse forandringer sammenfattes der en problemstilling omhandlende hvilken social eksklusion der i den forbindelse har fundet sted. Der opstilles således to hypoteser omhandlende hhv. Vesterbro som et samlet socialt felt, samt at der finder en social eksklusion sted i bydelen imod den oprindelige befolkning. Dette undersøges igennem fagområderne Planlægning, Rum og Ressourcer og Sociologi. Hypoteserne undersøges ved brug af den kvalitative metode igennem interviews med bydelens beboere fra hhv. før, under og efter byfornyelsen. Dette gøres analytisk ved brug af teoretikerne Pierre Bourdieu og Henri Lefebvre. Ved den analytiske behandling af de foretagne interviews fremgår det hvordan der hersker en fælles social dagsorden blandt beboerne omhandlende Vesterbros kendetegn og anvendelse af bydelen. Sammenfattende konkluderes det at bydelen kan betragtes som et samlet socialt felt, og at det ikke er de tidsmæssige grupperinger der skaber eksklusionen, men derimod de snævre sociale underfelter.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato27 jun. 2012
VejlederePeter Hegelund Skriver

Emneord

  • Byfornyelse
  • Vesterbro
  • Gentrificering