Velfærdsstatens udfordringer – politikernes dilemma: The Challenges of the Welfare State – the Dilemma of the Politicians

Anders Rud Nielsen, Johan Varning Bendtsen, Frederik Hjorth Gernigon & Ida Skov Nielsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt belyser politisk ageren med udgangspunkt i udlicitering som case. I 2003 nedsatte VK-regeringen Velfærdskommissionen, som belyste velfærdsstatens fremtidige udfordringer samt pegede på løsningsforslag til disse, herunder udlicitering. På trods af at regeringen selv nedsatte kommissionen, fulgte den ikke anvisningerne på udliciterings-området. Projektet forklarer dette gennem indsigt i casen samt teori om politisk ageren. Casen benyttes som springbræt til projektets fokus: Bevæggrundene for politisk ageren. Som følge af sigte på stemmemaksimering bragte VK-regeringen ikke udlicitering mere i spil efter kommissionens forslag. Her spillede velfærdskoalitionen en determinerende rolle. Politikerne stilles overfor et dilemma: Følg kommissionens anvisninger og mist opbakning fra vælgerne, eller tag hensyn til velfærdskoalitionen og opnå stemmemaksimering. This study examines political acting, by outsourcing in the public sector. In 2003 the government of the time set up a committee to investigate the upcoming challenges of the Danish welfare state and possible solutions to those, among these outsourcing. Although the government set up the committee, the government did not follow the committee’s instructions about outsourcing. This study explains this paradox, by using knowledge about the case and theories about political behaviour. The case is employed as a springboard to the study’s focus: political behaviour. This paper concludes, that the VK government’s aim for vote maximisation is the main reason why outsourcing wasn’t used to a higher extend. The welfare coalition had a determining role for the VK government’s actions. The politicians face a dilemma: follow the instructions from the Velfærdskommission and lose some of the voters’ support, or avoid a revision of the welfare state, which would lead to a maximisation of votes.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato17 jan. 2012

Emneord

  • Politisk ageren
  • Stemmemaksimering
  • Velfærdskommissionen
  • Rational choice
  • Politik
  • Velfærd
  • Udlicitering
  • Velfærdskoalitionen