Vejtræer i den tætte by

Thor Nyborg Bendsen & Ann-Sofie Hultquist Hansen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

This thesis investigates how street trees can improve the microclimate of the urban built environment. Through the development of an Urban-ecology Character Assessment this thesis makes a detailed analysis of the character of eight streets in the Municipal City of Frederiksberg, Copenhagen. The assessment is based on landscape character methods and urban-ecology. In order to understand the representativeness of the characterised streets a second quantitative analysis is carried out which investigates further 36 streets. Through the analysis it is shown how trees are integrated into in the urban built environment and how the frame and function of the urban streets greatly influences the amount as well as the location of street trees. On the basis of the analysis it is furthermore investigated how the governing in the municipality influences the amount and the quality of its street trees. These investigations are followed up by recommendations for future priorities in the governance of street trees in order to ensure a healthy, large and optimally located urban street tree population. Dette speciale undersøger vejtræers indflydelse på mikroklimaet i den tætbebyggede by. Specialet har udviklet en byøkologisk karakteranalyse til at undersøge otte veje i Frederiksberg Kommune. Analysen bygger viden fra landskabskarakter metoder, geo-økologien og byøkologi. Yderligere undersøges 36 veje kvantitativt for at se repræsentativiteten i de udvalgte otte veje. Gennem analysen vises det hvordan vejtræer integreres i byens morfologi samt hvordan vejenes ramme og funktion har stor indflydelse på både mængden og placeringen af vejenes træer. På baggrund af den byøkologiske karakteranalyse undersøges det ydermere hvordan Frederiksberg Kommunes forvaltning påvirker mængden og kvaliteten af vejtræerne. Slutteligt laves nogle anbefalinger omkring fremtidens forvaltning af vejtræer således at en sund, stor og optimalt placeret vejtræs bestand sikres.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) KandidatGeografi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato25 jun. 2015
VejledereJesper Brandt & Øystein Leonardsen

Emneord

  • vejtræer
  • karakteranalyse