Vehicle to Grid - et casestudie af Frederiksberg Forsyning og V2G teknologiens potentialer i Danmark

Sofie Troels Holmbjerg

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Den foreliggende projektrapport undersøger potentialerne af Vehicle to Grid teknologien, også kaldet V2G. V2G er en teknologi hvor elektrisk drevne køretøjer kan modtage og afgive strøm til elnettet når der er behov for det. Projektets undersøgelse er delvist baseret på et casestudie af Frederiksberg Forsyning, som var de første i verden til at integrere teknologien i deres daglige drift. Projektrapporten undersøger hvorfor teknologien kunne vinde frem på Frederiksberg og hvad potentialet er, for at den kan indtage det sociotekniske landskab i Danmark. Til dette anvendes der en SWOT-analyse til at identificere potentialerne og faldgruberne for dette. Metodologisk er undersøgelsen hovedsagelig kvalitativ og anvender semistrukturerede interviews, dokumentanalyse og triangulering.
Projektet konkluderer at potentialerne for V2G ligger i, at teknologiens kan være en ekstra ressource elbiler produceres med. På den måde kan aggregatorer skabe en virksomhed på at handle med strømmen og tjene penge på den, samtidig med at teknologien kan anvendes til frekvensregulering. Derudover undersøger og konkludere projektet på de politiske og teknologiske barriere for V2G og diskuterer dette i forhold til erfaringerne fra Frederiksberg Forsyning.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato18 dec. 2018
Antal sider40
VejledereShahamak Rezaei

Emneord

  • V2G
  • Vehicle to Grid