Vandkvalitet I Hove å

Benedict Steffensen, Malthe Mathias Olsson, Anna Jørholt & Tanja Scheuermann Christensen

Studenteropgave: Masterprojekt

Abstrakt

Denne rapport fokuserer på Hove å, som i øjeblikket ikke lever op til EU-vandrammedirektivets mål om god økologisk tilstand. Én del af rapporten ser på, om to af de statslige målestationer er repræsentative for vores specifikke strækning. Disse punkter blev sammenlignet med 4 yderligere punkter spredt langs strækningen. Til dette blev den officielle metode til måling af den økologisk tilstand i vandløb i Danmark, Dansk vandløbs fauna indeks (DVFI) brugt. Den anden del af rapporten kigger på forvaltningen af vandløb i Danmark, og hvilke problematikker, der findes i relation til dette. Og den sidste del ser på, hvad der kan gøres for at opnå en langsigtet plan, som kan nå vandrammedirektivets mål. Resultaterne fra DVFI undersøgelsen viste, at de officielle målestationer er repræsentative i forhold til DVFI skalaen, men DVFI er ikke i stand til at se på om vandløbet er i forbedring. Hove å har stadig ikke opnået god økologisk tilstand, hvorved Roskilde Kommune skal foretage tiltag som kan målet 20121. I forhold til forvaltningen fandt vi, at vandområdeplanerne har til opgave at sikre, at erfaringerne fra tidligere planer medtages. Endvidere inddrages mange interessenter, hvilket kan gøre processen tidskrævende. Kommunerne samarbejder ligeså med vandrådene, hvor de skal undgå stærkt farvet råd fra vandrådene. Til sidst fandt vi frem til, at for at opnå målet for EU’s vandrammedirektiv kunne den danske regering anvende et koncept som backcasting, hvorved deres indsats fokuseres mod ét konkret fremtidigt mål.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato19 dec. 2016
Antal sider80
VejlederePaul Thorn