Valdemar den Stores Danmark -en sociokulturel analyse af ven- og slægtskabets betydning skildret gennem Saxos Gesta Danorum

Kira Storgaard Nielsen, Mikkel Steffen Nielsen, Trebbien Dybbro & Niels Ejgil

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

This project takes as its starting point the period evolving around the reign of King Valdemar I the Great in High Medieval 11th century Denmark as described in Saxo’s Gesta Danorum. Many historians regard this moment in time as the transition period in which Valdemar’s introduction of the hereditary kingdom is to be seen as the principal institutional step towards the foundation of a strong church and royal power towards. Recent sociocultural conception of history represented by the theorists Hermanson and Althoff in this project disagrees with this point of view: The 11th century political power game, individual actions included, should not be comprehended as an institutional ecclesiastical and royal belief, as these institutions were not yet founded at this point. Therefore the significance of socio-cultural bonds ought to be examined in order to gain an insight into this power game, and consequentially this project will attempt to prepare a supplement to socio-cultural research with a qualitative investigation of the significance of kinship and friendship as de-scribed in Saxo’s Gesta Danorum. Dette projekt behandler perioden omkring Valdemar I den Stores regeringstid i det høj-middelalderlige 1100-tals Danmark, skildret gennem Saxos Gesta Danorum. Mange histo-rikere anser netop denne tid som overgangsperioden, hvor bl.a. Valdemars indførelse af arvekongedømmet skal ses som det væsentligste skridt mod etableringen af en stærk kirke og kongemagt. Den nyere sociokulturelle historieopfattelse, hvoraf vi benytter Hermanson og Althoff som teoretikere, er dog uenige heri. Man bør ikke forstå 1100-tallets politiske magtspil, herunder individets handlinger, ud fra en institutionel kirkelig og kongelig over-bevisning, af den grund af disse institutioner endnu ikke er etablerede. Derfor bør man undersøge de sociokulturelle bånds betydning for at opnå indsigt i 1100-tallets magtspil. På dette grundlag ønsker vi med projektet at udarbejde et tillæg til den sociokulturelle forskningsgren, med en kvalitativ undersøgelse af slægtskabet og venskabets betydning, skildret gennem Saxos Gesta Danorum.

UddannelserHistorie, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato19 dec. 2007
VejledereKim Esmark

Emneord

 • Sociokulturelle bånd
 • Saxo
 • Middelalder
 • Slægtsforhold
 • 1100
 • Gerd Althoff
 • Lars Hermanson
 • Valdemar den Store
 • Slægt
 • Venskab
 • Absalon