Valby Lokaludvalg. En undersøgelse af politikerroller

Eva Dammas, Astrid Vind, Signe Pedersen, Daniel Madrigal Sørensen & Morten Svenningsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektet omhandler politikerroller i Valby Lokaludvalg, som er et nærdemokratisk forsøgsorgan under Københavns Kommune. Vi har gennem en kvalitativ tilgang undersøgt hvilke roller, der er opstået internt i lokaludvalget, forstået som hvordan medlemmerne har fortolket og håndteret opgaven med nærdemokrati. Undersøgelsen er rettet imod lokaludvalgspolitikerne selv, da det netop er den praktiske indholdsudfyldelse af det abstrakte begreb ’demokrati,’ som afgør, hvilken form for demokrati, lokaludvalget praktiserer. Teoretisk tager projektet afsæt i rolleteori – en retning indenfor sociologisk nyinstitutionalisme. Forholdet mellem aktør og fysiske/normative rammer skaber en politikerrolle, som adskiller sig fra f.eks. den politikerrolle, der kan genfindes i Københavns Kommunes Borgerrepræsentation. I rollen er indlejret en række dilemmaer, hvis praktiske håndtering har betydning for hvilke roller, der kommer til udtryk og hvilke roller der bliver ekskluderet. Projektet er eksplorativt og følgelig meget empirisk tungt. Analysen er delt i to: Første del er en udledning af de rollemuligheder (forestillinger om nærdemokrati og fortolkninger af formålet med lokaludvalget), der italesætte i lokaludvalget. Anden del undersøger dilemmaer i rollemulighederne og hvordan disse dilemmaer er blevet håndteret, og med hvilke konsekvenser. Det bliver konkluderet i projektet, at politikerne i lokaludvalget er meget frit stillet til at indholdsudfylde deres rolle, men at de i praksis snævrer dette spillerum ind ved at bakke op om en bevidst konsensuslinje. Denne linje virker imidlertid ekskluderende for en række idealer om direkte borgerinddragelse. At få indflydelse gennem konsensus bliver en meget dominerende passendehedslogik. Dette har bl.a. medført, at partipolitik har fået mindre betydning, og at lokaludvalget samles om medlemmer med en professionaliseret viden. Ud fra succeskriteriet at varetage Valbys interesser i det politiske system i København kan Valby Lokaludvalg siges at være en succes, idet politikerne er meget bevidste om forholdet til Borgerrepræsentationen. Ud fra succeskriteriet at indholdsudfylde ’Valbys interesser’ gennem en involvering af borgerne i Valby kan Valby Lokaludvalg siges at være en fiasko, da politikerne i lokaludvalget i praksis går på kompromis med deres idealer om pluralisme, græsrodsaktivisme og direkte demokrati. I begge tilfælde er det imidlertid vigtigt at påpege, at der er tale om en reaktion på de rammer, som Valby Lokaludvalg eksisterer indenfor. Projektet er udarbejdet for Voksen Pædagogiske Center, Københavns Kommune.

UddannelserForvaltning, (Bachelor/kandidatuddannelse) KandidatSocialvidenskab, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2005
VejledereBirgitte Poulsen

Emneord

  • Demokrati
  • Rolleteori
  • Rolleanalyse
  • Valby Lokaludvalg
  • Nærdemokrati
  • Sociologisk nyinstitutionalisme