Vag intendering: et forsøg på at skitsere et fænomen

Carsten Schjøtt Philipsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Inden for bevidsthedsfilosofien er der en tendens til at betragte intentionelle genstande med bestemthed. Disse intentionelle genstande er således givet som et enten ’dette’ eller ’dette’ frem for at være givet som et mere ubestemt ’noget i den retning’. I denne projektrapport bliver der åbnet op for en diskussion omkring, hvorvidt det tillige er meningsfuldt at tale om intentionelle genstande, som er kendetegnet ved at være upræcise og i den forstand vage. Det er projektrapportens tese, at det er meningsfuldt at tale om vag intendering. Problemstillingen er også på sin vis vag, og det præger undersøgelserne i projektrapporten. Tilgangen er således kendetegnet ved at forsøge at indkredse den omtrentlige problemstilling gennem en aspektuel undersøgelse. Undersøgelserne berører: det klassiske sorites-paradoks; Husserls morfologisk vage genstande; Platons diskussion af rigtige fornemmelser, og muligheden for at stille spørgsmål overhovedet; Wittgensteins diskussion af tanker forud for sprog, og muligheden for at have vage ønsker. Efter den aspektuelle undersøgelse bliver John Searles intentiona¬litetsteori undersøgt nærmere, dels for at præcisere fænomenet yderligere dels for at udfordre Searles tankegang. Projektrapporten har især vage spørgsmål og vage ønsker som empirisk omdrejningspunkt. Det bliver konkluderet, at vag intendering synes mulig, og at den tillige forekommer at være nødvendig i visse sammenhænge. Ideen om vag intendering harmonerer tilsyneladende med store dele af Searles intentiona¬litetsteori, men tankegangen står dog i sidste ende i modstrid med Searle forståelse af intentionalitet, for hans teori beror på tilfredsstillelsesbetingelser, og sådanne er netop givet med bestemthed.

UddannelserFilosofi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2006
VejledereErik Bendtsen

Emneord

  • før-sproglige tanker
  • spørgsmål
  • intentionalitet
  • problemorientering
  • vaghed
  • bestemthed
  • John Searle
  • ønsker