"Vaccination" af bygplanter - Methyl jasmonat som alternativ til fungicider mod meldug

Anna Maria Bordoy, Sofie Marie Edslev, Birgitte Bendiks Knudsen & Marie Nygaard Teisen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Infektion med svampen meldug (Blumeria graminis f.sp. hordei) på byg, skaber hvert år et stort udbyttetab i kornafkastet fra danske marker. For at kontrollere melduginfektionen benyttes fungicider i dag derfor i stor stil på markerne resulterende i alvorlige miljøkonsekvenser. Det er i flere forsøg blevet undersøgt om en påføring med signalstoffer, der indgår i plantens forsvar, kunne være et muligt alternativ til fungicider. Ved forsøg i laboratorium har vi undersøgt hvorvidt signalstoffet methyl jasmonat kunne beskytte bygplanter mod melduginfektion og hvor hensigtsmæssig denne behandling var i forhold til en behandling med fungicid. Forsøget viste at methyljasmonat virker mod meldug i en kort periode, men at stoffet også får planten til at visne og forringer dens vækst. Ud fra litteraturstudier blev der sat yderligere fokus på planteforsvaret herunder vigtige signalstoffer i forsvaret som fx methyl jasmonat. Det blev også undersøgt, hvordan meldug angriber og hvordan bygplanten så er i stand til at forsvare sig. På baggrund af teori og en sammenligning af andres forsøgsresultater med vores egne, konkluderede vi at selvom methyl jasmonat kan inducere bygs forsvar mod meldug er dette ikke noget hensigtsmæssigt alternativ til fungicider pga. den kortvarige effekt og de negative påvirkninger af planten.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato19 dec. 2008
VejledereSøren Laurentius Nielsen

Emneord

  • Byg
  • Methyl jasmonat
  • Meldug
  • plante forsvar