Værdier

Jonathan Panduro Findalen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Rapporten er en undersøgelse af metaetikkens epistemologiske spørgsmål, om der findes nogen form for moralsk erkendelse. Kernen i undersøgelsen er, om moralske værdier kan have status som viden. Nonkognitivisme og kognitivisme betegner to forskellige syn på dette, og disse to retninger repræsenteres i denne rapport af henholdsvis David Hume og Immanuel Kant. Udover dette bliver det diskuteret, om de forskellige syn har betydning for normative argumenter og diskussioner. Det vises, at der både er mulighed for, at værdier kan, og ikke kan have status som viden. Det afhænger af kriterierne for erkendelse, og af hvad det moralske dækker over. Undersøgelsen viser, at normative diskussioner ifølge nonkognitivismen ikke handler om hvilke værdier, der er rigtige eller forkerte, men derimod om hvordan man vurderer det erfarede. Det konkluderes desuden, at de forskellige syn ikke nødvendigvis har stor betydning for værdier i praksis. Den væsentligste forskel synes at være de retoriske virkemidler, der gøres brug af i normative diskussioner.

UddannelserFilosofi og Videnskabsteori, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato5 jan. 2012
VejledereSune Lægaard

Emneord

  • Hume
  • metaetik
  • nonkognitivisme
  • værdier
  • kognitivisme
  • Kant