Værdibaseret styring: En undersøgelse af en ny styringstendens i det danske sygehusvæsen

Kristian Mehl, Philip Ramgil Hadberg, Mads Morell, Rune Askgaard & Jonatan Ingemann Mollerup

Studenteropgave: Bachelorprojekt

Abstrakt

Projektet har til formål at undersøge, hvilke muligheder og begrænsninger der er for brug af resultatlønsordninger hos folkeskolelærer. Resultatløn er i Danmark et lønelement i det offentlige lønsystem med formålet om at skabe økonomisk incitament til at producere mere. Her vil blive taget udgangspunkt i tidligere international og national forskning om resultatlønsordninger i den offentlige sektor og specifikt for lærere i grundskoler sammen med viden om det danske skole- og lønsystem. Vi arbejder ud fra en kritisk realistisk videnskabstradition. Vi sætter fokus på muligheder og begrænsninger ved opstilling af en resultatlønsordning og tilhørende målindikatorerne i forhold til medarbejderens adfærd og motivation. Det empiriske grundlag baseres på dokumentanalyse af artikler fra fagforeningsbladet Folkeskolen, videnskabelige artikler og derigennem sekundær empiri og organisatoriske publikationer, herudover er der brugt kommunal lønstatistik og interview af to aktører, som arbejder med lønforhandlinger. Projektet har derfor en mixed-methods tilgang, hvor det er søgt at skabe bredere viden om genstanden gennem de komplementære elementer metoderne imellem. Projektet er kommet til følgende konklusioner; Lærernes komplekse arbejdsopgaver gør det svært at måle objektivt, hvorfor skævvredet arbejdsindsats er svær at undgå. Ydermere kan resultatindikatorer modstride lærernes professionelle normer og intrinsiske motivation, som kan resultere i nedsat effektivitet. Afsluttende er grunden til resultatløns begrænsede udbredelse i folkeskolen diskuteret, og et endeligt bud på en mulig ordning for indførsel en resultatlønsordning er givet.

UddannelserPolitik og Administration, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato29 maj 2017
Antal sider64
VejledereChristian Kobbernagel

Emneord

  • Sygehus
  • Hospital
  • DRG
  • Værdibaseret
  • Styring
  • Aktivitetsstyring
  • Takststyring
  • Value-based
  • Healthcare
  • Michael Porter