Vækstplan DK - en vurdering af industrimålsætninger: "Vækstplan DK" - an assessment of the industrial objectives

Martine Maj Ravn, Louise Elly Meyer, Emma Selvig Nielsen & Line Søe Kristensen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Væksplan DK - en vurdering industrimålsætningerne I denne projektrapport gives der en vurdering af regeringens industrimålsætninger i “Vækstplan DK - Stærke virksomheder, flere job”; om hvorvidt disse besvares tilstrækkeligt i forhold til de problematikker, regeringen skitserer i Vækstplanen. Vurderingen gives som resultat af en tværfaglig dokumentanalyse af Vækstplanen, som vi har foretaget på baggrund af et begrebsligt værktøj fra følgende samfundsøkonomiske samt politologiske teoretikere: Anthony Giddens, Willy Shih og Gary Pisano, John M. Keynes, Milton Friedman, Gary Becker og Theodore W. Schultz. Ud fra disse vil vi vurdere, hvad der skal til for, at industrimålsætningerne kan realiseres. Det konkluderes i projektrapporten, at de problemer vedrørende industrien, regeringen skitserer i Vækstplanen, besvares til en vis grad med de opstillede industrimålsætninger ud fra de teorier, vi har valgt til at udforme analysen og vurderingen i projektrapporten. “Vækstplan DK” – an assessment of the industrial objectives In this study, an assessment and evaluation of the government's goals for the industrial sector in “Vækstplan DK - stærke virksomheder, flere job”, and if these are sufficiently approached regarding the problems outlined by the government in the document. The evaluation will be conducted on the basis of an interdisciplinary document analysis of “Vækstplanen”, which we have achieved by using comprehensible instruments from the following economic and political scientists: Anthony Giddens, Willy Shih and Gary Pisano, John M. Keynes, Milton Friedman, Gary Becker and Theodore W. Schultz. From these, we will assess what is needed for the industrial objectives to be realized. The study concludes, that the problems outlined by the government in “Vækstplanen”, are to a certain extent approached adequately to our analysis and evaluation of the goals enlisted for the industrial sector, which is molded after our theoretical material.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato3 jun. 2013
VejledereAzhar Hussain

Emneord

  • Industrimålsætninger
  • Vækstplan