Vækst og landskab - Landzoneadministrationen i Roskilde kommune

Clara Grünberg Udsen

Studenteropgave: Kandidatprojekt

Abstrakt

Denne praktikrapport tager udgangs punkt i det praktikforløb jeg har haft i løbet af efterårssemesteret 2018, i Plan- og Udviklingsafdelingen i Roskilde kommunes landzoneteam, med sagsbehandling i henhold til Planlovens landzonebestemmelser (Jf. Planlovens §§ 34 – 38). Planlovens landzonebestemmelser skal forvaltes ud fra en række forskellige hensyn, blandt andre at begrænse spredt bebyggelse i det åbne land samt at man skal understøtte bosættelse og vækst i det åbne land. Disse to hensyn, kan man argumentere for er modsatrettede og kan skabe en række problematikker i landzonesagsbehandlingen i Roskilde kommune. Denne projektrapport søger at undersøge hvilke problematikker er der i forhold til de to modsatrettede hensyn, der skal tages højde for i administrationen af Planlovens landzonebestemmelser, og hvordan man forvalter dette i Roskilde kommune. Den konkluderer at problematikkerne i høj grad opstår, da der er to forskellige begrebsliggørelser af det åbne land, samt at landzoneteamet i Roskilde kommune og lovgivningen, advokere for hver sin begrebsliggørelse. Dette skyldes blandt andet, at Roskilde kommune ligger tæt på København, og derfor oplever en høj efterspørgsel, hvor hensynet til at understøtte vækst er henvendt til kommuner der har svært ved at tiltrække borgere og virksomheder. Roskilde kommune forvalter dette, bland andet ved at vægte landskabet højere end vækst, der hvor lovgivningen giver dem mulighed for dette.

UddannelserPlan, By og Proces, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato3 jan. 2019
Antal sider31
VejledereBo Elling

Emneord

  • landzone
  • landskab
  • Roskilde