Vækst og bæredygtighed - en kritisk diskursanalyse

Bjørg Friedberg Ørneborg

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt omhandler den diskurs om vækst som ønskværdig, som den danske regering er med til at videreføre, og hvilke konsekvenser denne reproduktion vil have for klimaet. Den primære empiri i projektet er regeringens klimaplan fra 2013, der bliver analyseret ved hjælp af Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse. Den første del af analysen har til formål at blotlægge en række diskurser, der anses som værende relevante for besvarelsen af problemformuleringen. I den anden del af analysen bliver der inddraget teori om den kapitalistiske struktur og vækstdilemmaet med udgangspunkt i teoretikerne David Harvey og Tim Jackson, for at blotlægge hvilke strukturer, regeringen arbejder indenfor. Opgaven arbejder ud fra en kritisk realistisk videnskabsteoretisk, hvor især aktør-struktur-relationen, samt analysen af det dybe domæne bliver brugt som et analytisk redskab. Projektet når ud fra analysen frem til, at regeringen reproducerer en diskurs om vækst som ønskværdig gennem klimaplanens sprogbrug, der er påvirket af en økonomisk diskursorden. Derudover konkluderes det, at dette vil have konsekvenser for klimaet, da regeringens mål om stigende vækst er i modstrid med et bæredygtigt samfund.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato19 dec. 2013
VejlederePeter Nielsen

Emneord

  • kritisk realisme
  • Tim Jackson
  • kapitalismekritik
  • David Harvey
  • Klimaplan 2013
  • kritisk diskursanalyse
  • Norman Fairclough
  • modvækst