Usammenhængende sundhedsformidling - En tekstlingvistisk analyse af udvalgte tekster på Sundhed.dk

Niklas Schlippe Nannberg

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektet har til formål at undersøge den tekstlige og betydningsmæssige sammenhæng i tre udvalgte tekster fra Sundhed.dk, som omhandler sygdommene HIV, klamydia og HPV. Undersøgelsen bygger på en tekstlingvistisk metode, som Ib Ulbæk præsenterer i bogen Sproglig tekstanalyse – introduktion til pragmatisk tekstlingvistik (2005). Projektet konkluderer, at alle tre tekster indeholder store komplikationer i forhold til deres kohæsion og kohærens, hvilket munder ud i en vurdering af, at teksterne er inkohærente. Dette vurderes til at være problematisk i forhold til teksternes formidling, da fejlagtig sundhedskommunikation antages at kunne have store helbredsmæssige konsekvenser for den sygdomsramte. Dertil anbefaler projektet, at Sundhed.dk bliver mere modtagerorienteret i sin kommunikation, hvilket eksempelvis kunne ske ved at undersøge målgruppens syn på teksterne, samt at Sundhed.dk gør mere for at kommunikere sine budskaber mere sammenhængende og entydigt.

UddannelserDansk, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato17 dec. 2013

Emneord

  • Sundhedsformidling
  • Kohæsion
  • Dansk
  • Kohærens
  • Sprog
  • Tekstlingvistik
  • Kommunikation