Urenheders indvirkning på krystalstrukturen af pluronic P85: Afhængigheden af PEO-PPO diblok urenheder for krystalstrukturen i vandige opløsninger af PEO-PPO-PEO triblok copolymeren P85

Anders Samsøe-Petersen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

I dette speciale er gitterstrukturen af PEO-PPO-PEO triblok copolymer pluronic P85 undersøgt vha. små vinkel røntgen spredning (SAXS). Den kommercielt tilgængelige P85 (P85AR) indeholder PEO-PPO diblok urenheder, som er blevet fjernet ved at fractionere præparativt vha. interaktions kromatografi. P85main er prøver, hvor diblok urenheder er blevet fjernet. Der er lavet analytisk HPLC og NMR på alle vandige opløsninger af P85. Der er fundet frem til at P85AR indeholder omkring 14% PEO-PPO diblok urenheder, som næsten fuldstændig er blevet fjernet ved fraktionering.

Der er udført SAXS eksperimenter på tre vandige opløsninger af henholdsvis 30% (w/w) P85AR, 34% (w/w) P85AR og 30% (w/w) P85main. Alle tre prøver danner HCP gitterstrukturer i gel fasen. Der observeres dog en lav intensitet af Bragg reflekserne med Miller indeks (002) og (004) for 30% og 34% P85. Dette er også observeret i litteraturen. (002)-refleksen er meget tydelig for 30% P85main.

SAXS spektra viser også pletter hvor intensiteten er relativt højere. Positionen af pletterne på SAXS spektra er forskellig for hver temperatur. Dette tilskrives tekstur i prøven. En vandig opløsning af 30% P85 er blevet undersøgt med et 1-dimensionelt SAXS detektor system for at se om diffraktionsmønsteret er reproducebart. Der er brug for yderligere undersøgelser for at kunne forklare tekstur i prøven.

UddannelserKemi, (Bachelor/kandidatuddannelse) KandidatFysik, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato30 sep. 2016
Antal sider72
VejledereDorthe Posselt & Søren Hvidt