Urban Varmeø i København - et felt studie

Anders Voss, Johanne Aagaard, Ebbe Skovgård Brønnum, Nanna Høegh Jensen & Morten Graversgaard

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Resumé Dette projekt er et casestudie af den urbane varmeøeffekt i København og omhandler dermed temperaturforskellen mellem det urbane og rurale. Gennem et felteksperiment måles lufttemperaturen fra en bil på to ruter i og omkring København. Ved interpolering af temperaturer i ruralt område (Holbæk) bestemmes varmeøintensiteten , som forskellen mellem den målte temperatur i byen og temperaturen i det rurale. Ved anvendelse af GIS som analyseredskab, kortlægges varmeøintensiteten i forhold til bebyggelsestæthed (h/b ratio), grønne områder og søer. På den måde er det muligt at vurdere, hvordan disse observerede faktorer indvirker på intensiteten. Ved at anvende et højdekort og et arealanvendelseskort i GIS, foretages en regressionsanalyse af sammenhængen mellem hver af faktorerne og intensiteten. Ved brug af SPSS og SYSSTAT undersøges sammenhængenes statistiske korrelation og signifikans. I projektet konkluderes det at der kan identificeres en urban varmeøeffekt i København Abstract This project is a case study about the urban heat island effect in Copenhagen concerning the temperature difference between the urban and the rural. Within a field experiment the air temperature in and around Copenhagen is measured from a car. In this way the heat island intensity can be determined as the temperature difference between the measured temperature within the city and the rural temperature. By the use of GIS as an analysis tool the heat island intensity is mapped in relation to building density, green areas and lakes. In this way it can be assessed how these factors affect the intensity. By using height maps and land use maps a regression analysis of the correlation between each three factors and the intensity is made. Finally by the use of SPSS and SYSSTAT the statistic correlation and significance is examined.

UddannelserGeografi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato14 dec. 2010

Emneord

  • Copenhagen
  • water regression
  • Height/with ratio
  • urban heat island
  • radiation trapping
  • Urban varmeø kompleks
  • vegetation regression
  • T.R. Oke